Kenyukan

Velice stručně bych vám přiblížil, co slovo Kenyukan znamená.
V japonské kultuře je silně zakořeněn názor „někam patřit,“ tzv. občinový systém. Nejzákladnějším společenstvím je rodina. Dále můžeme být členy sportovního klubu, zaměstnancem firmy, členem etnické skupiny, národa.
V každé skupině spojuje lidi určitá myšlenka a následně snaha pracovat pro dobro určitého celku, skupiny, atd.

Slovo Kenyukan je v Japonsku často používáno jako název klubu, kde se vyučují bojová umění a je složeno ze tří slov.

KEN = meč
YU = zkratka slova judžin - přítel
KAN = objekt, budova

Volný překlad tohoto slova je – „Dům přátel meče.“
Mnohem výstižněji však zní - „místo setkání lidí, které spojuje určitý zájem, pohled na svět, životní filozofie.“ Místo otevřené pro každého, kdo chce vstoupit, něčím se inspirovat a třeba to předat dál.