Historie - jak to začalo

Z historie Kenyukanu, aneb … po myšlence přišla kamiza a tenugui

Název Kenyukan jsem si kdysi dávno zvolil jako název dójo, centra bojových umění.
Věřil jsem, že jednou bude někde stát a já v něm budu předávat to, co jsem od svých učitelů i života získal.
Jak už to však v životě chodí, vše bylo poněkud jinak.
Můj učitel Yasumichi Ogino mi napsal slovo – Kenyukan, nápis určený pro čestné místo v dójo, které se nazývá – kamiza.

Oddíl a logo

V roce 1992 jsem založil oddíl iaidó a nazval ho Kenyukan.
Bylo třeba vytvořit logo oddílu, které by vystihovalo provozované aktivity - iaidó, kendó, ale též filozofii těchto umění.
Do středu loga jsem umístil přilbici (men), typický symbol japonského šermu.
V obličejové části vznikl otvor pro čepel meče. To proto, že logo mělo připomínat tubu, záštitu japonského meče, který je používán při praktikování iaidó.

Nad pomyslnou přilbu jsou umístěny znaky ken, yu, kan, napsané mým učitelem.
Vše jsem uzavřel kruhem tak, aby se jednotlivé části loga (tsuby), navzájem propojily. Kruh, objevující se v zenovém učení, tak doplnil filosofický pohled na bojová umění, ve kterých jedna věc souvisí s druhou, navzájem na sebe působí a ovlivňují se.

Kruh symbolicky uzavřel jednotlivé atributy do jednoho domu na jehož stavbě se podílel žák (moje maličkost) i učitel (pan Yasumichi Ogino – znaky).

Můj bývalý žák, Radek Lanc dal logu elektronickou podobu.
Zbývalo jen uvést Kenyukan v aktivní život. A to se též stalo, jen …….